Training

Training verbreedt en verdiept de kennis op het gebied van AO/IC

Kennisdelen als speerpunt

AO/IC is geen rocket science, maar wordt in het algemeen ook niet als een heel toegankelijk onderwerp beschouwd. Aan de hand van trainingen, bijvoorbeeld in de vorm van workshops of assessment, maakt ACS AO/IC voor een bredere groep geïnteresseerden toegankelijk. Onze visie is dat kennis over de belangrijkste principes van het vak AO/IC de basis is voor het verhogen van de bewustwording bij de medewerkers ten aanzien van dit onderwerp. Een goed begrip van processen en procedures is noodzakelijk om medewerkers zich bewust te laten worden van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de doelen van de afdeling/organisatie te bereiken.

Een goed inzicht in de gebeurtenissen die het bereiken van doelen kunnen verstoren, de maatregelen die voorkomen dat deze gebeurtenissen zich voordoen en de Informatie die nodig is om te bepalen of de afdeling/organisatie op koers ligt, vormen de rode draad in onze trainingen. Kortom, systematisch, gestructureerd en gericht op uw bedrijfsvoering.

Daarnaast staan in onze trainingen de volgende vragen centraal:

  • Wat is administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) eigenlijk én waarom is dit zo belangrijk?
  • Waarom is de accountant hierin zo geïnteresseerd?
  • En belangrijker nog: wat kan de organisatie zelf met een goede inrichting van de AO/IC bereiken?
  • Hebben uw medewerkers voldoende kennis over de processen en procedures? En begrijpen ze waar deze toe dienen?

Deze vragen komen dus aan bod in onze trainingen en wij zullen op interactieve en op een praktische manier, samen met de groep, antwoord geven op deze vragen.

Wij brengen uw medewerkers de basisprincipes van AO/IC graag bij. Maar wel op zo’n wijze dat invulling wordt gegeven aan de specifieke situatie en kennisbehoefte van de afdeling/organisatie. In feite willen we de theoretische kant van AO/IC koppelen aan u dagelijkse praktijk. Het overdragen en delen van kennis blijft altijd maatwerk. Wij luisteren daarom goed naar waar uw behoefte ligt, analyseren uw mogelijke knelpunten en stemmen daar onze training(en) inhoudelijk en in praktische zin op af.

Bekijk ook de andere pijlers:

Geïnteresseerd? Schrijft u zich dan in voor de AO/IC cursus van 4 februari 2019