Onze visie

Hoe wij tegen moderne en beheersbare AO/IC aankijken

Wij willen onze dienstverlening op het gebied van Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC) op een toegankelijke en begrijpelijke manier over het voetlicht brengen. Ons doel is los te komen van de ‘techniek’ en het ‘jargon’. Maar ook het management en de medewerkers te enthousiasmeren om hun processen (want dat is eigenlijk de kern van AO/IC) op orde te brengen en te houden. Wij beschouwen onze dienstverlening langs de pijlers InzichtBeschrijvenPraktijk en Training.

Onze visie is dat deze 4 pijlers op orde moeten zijn om een goed werkende AO/IC te creëren. Het begint met inzicht in de kwaliteit van AO/IC. Hoe staat de organisatie ervoor en waar liggen kansen om de AO/IC te versterken. Dat inzicht kan op verschillende manieren verkregen worden, waarbij onder andere gedacht kan worden aan vormen als een quick scan, een audit of een (self) assessment. Onze middelen voorzien in een keuze die aansluit op uw behoefte en uw situatie.

Als dit inzicht er is, kan de volgende stap gemaakt worden: Het beschrijven van de gewenste AO/IC die comfort geeft (op papier) dat de doelen bereikt kunnen worden. Én dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen. Ondanks dat het vastleggen van de AO/IC structuur en houvast biedt, gaat het hier ‘alleen’ nog maar om de gewenste situatie op papier. Dat is meer dan belangrijk, maar wat ons betreft niet het ‘einddoel’.

Om te voorkomen dat de beschreven AO/IC een papieren tijger wordt of in de onderste lade van het bureau verdwijnt, zal er een vertaalslag moeten plaatsvinden naar de praktijk, waarbij de medewerkers volgens deze beschrijving gaan werken. Niet omdat ze het moeten, maar omdat ze dat zelf graag willen en omdat ze zelf inzien dat een goed vastgelegde en vervolgens goed werkende AO/IC wellicht noodzakelijk is, maar daarnaast ook wezenlijk is om zonder veel verstoringen het proces uit te kunnen voeren. Of ook wel anders geformuleerd: dat een goed werkende AO/IC bijdraagt aan het bereiken van de doelen van de organisatie en daarmee ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen.

Medewerkers wegwijs maken in ‘AO/IC’-land kan aan het begin van een traject van de vier pijlers, of gedurende het traject óf als eventuele losstaande activiteit worden ingevuld. Belangrijkste is dat management en medewerkers kennis, maar vooral ook vaardigheden ontwikkelen om de basisbeginselen en wellicht de verdiepende beginselen op het gebied van AO/IC te ontwikkelen. Training kan hierbij uitkomst bieden. Ook hierin zijn verschillende vormen denkbaar, waaronder workshops, (in-house) trainingen, e-learning en training on the job. Samen met u kunnen we bepalen welke vorm het beste aansluit op uw situatie.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, kan ACS u ondersteunen op alle vier de pijlers. Wij doen dit met veel passie en plezier, maar ook vanuit een sterke basis van opgebouwde kennis en ervaring op het vakgebied AO/IC. Hoe wij dat doen? Graag lichten wij dat toe in een persoonlijk gesprek, dan kunt u zien hoe enthousiast en energiek wij zijn!

Neem direct contact op