Beschrijven

Beschrijven van de gewenste inrichting van de AO/IC

Gewenste inrichting van de AO/IC

Wij ondersteunen u graag bij het beschrijven van de gewenste inrichting van de AO/IC. Uitgangspunt is het op papier zetten van de bestaande inrichting via diepte-interviews en het vastleggen van de resultaten in standaard AO/IC-software. Op basis hiervan kan toegewerkt worden naar de gewenste inrichting van de AO/IC. Door aan te sluiten op de bestaande processen wordt tegelijkertijd voorkomen dat extra inspanning nodig is bij het invoeren in de Praktijk.

  • Staat de inrichting van de administratieve organisatie/ interne controle (AO/IC) nog niet goed op papier? Of is deze inrichting inmiddels verouderd door wijzigingen in uw organisatie?
  • Zijn risico’s en bijbehorende tegenmaatregelen per proces voldoende in beeld gebracht?
  • Is er voldoende informatie beschikbaar om de bedrijfsprocessen tijdig te kunnen bijsturen en verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten?
  • Benoemt de accountant de inrichting van de AO/IC als een terugkerend aandachtspunt?

De drempel om de beschreven AO/IC te lezen, willen we zo laag mogelijk houden. Dus géén AO-handboek of handboek soldaat achtige producten, maar op maat gemaakte aantrekkelijke en leesbare producten, die rekening houden met de dynamiek en de behoeften van de organisatie. Producten die in begrijpelijke “Jip & Janneke” taal zijn geschreven en dus zonder ingewikkelde vaktermen, zoals opzet, bestaan en werking.

Bekijk ook de andere pijlers: