Uw AO/IC is onze passie

Wij brengen uw processen en bedrijfsvoering op orde

Uw AO/IC op orde door de volgende 4 pijlers

Het begint met inzicht in de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle. Hoe staat de organisatie ervoor en waar liggen kansen om de AO/IC te versterken? Als dit inzicht er is, kan de volgende stap gemaakt worden: Het beschrijven van de gewenste AO/IC die comfort geeft (op papier) dat de doelen bereikt kunnen worden. Én dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen.

Maar dit betreft alleen nog maar de gewenste situatie op papier. Er zal nog een vertaalslag moeten plaatsvinden naar de praktijk, waarbij de medewerkers volgens deze beschrijving gaan werken. De medewerkers moeten hiertoe ook in staat zijn. Wellicht ontbreekt het aan de kennis of vaardigheden om de werkzaamheden uit te voeren. training kan hierbij uitkomst bieden.

ACS ondersteunt u bij deze 4 pijlers

Inzicht

Inzicht

Met jarenlange ervaring op het gebied van het doen van onderzoeken, zijn wij in staat om inzicht te geven in de kwaliteit van de AO/IC. Geen standaardsjablonen of focus op dossiervorming, maar op maat gemaakte normen waarmee we de opzet en de inrichting van de AO/IC beoordelen. Waar nodig komt de onderste steen boven; niet omdat wij dat zo nodig willen, maar omdat u dat aan ons gevraagd heeft. Vanuit onze conclusies en aanbevelingen kunnen wij vervolgens met u meedenken over de vervolgstappen, zodat u uw AO/IC (verder) kan verbeteren.

Meer informatie

Beschrijven

Beschrijven

Wij ondersteunen u graag bij het beschrijven van de gewenste inrichting van de administratieve organisatie. Uitgangspunt hierbij is het op papier zetten van de bestaande inrichting via diepte-interviews en het vastleggen van de interviewresultaten in standaard AO/IC-software. Op basis hiervan kan toegewerkt worden naar de gewenste inrichting van de AO/IC. Door aan te sluiten op de bestaande processen wordt tegelijkertijd voorkomen dat extra inspanning nodig is bij het invoeren in de praktijk.

Meer informatie

Praktijk

Praktijk

ACS ondersteunt met plezier bij het invoeren van de gewenste inrichting van de AO/IC. Welke rol wordt van het management verwacht en hoe kan het medewerkers motiveren om de werkzaamheden in lijn met de AO/IC uit te voeren. Is er wel voldoende urgentiebesef of is er zelfs sprake van zelfgenoegzaamheid? Daarnaast moeten de medewerkers ook in staat worden gesteld om op deze wijze te werken. Het goed communiceren van de verwachtingen, de noodzaak om zo te werken, eenvoudige digitale toegang tot de beschreven AO/IC en openstaan voor ideeën van medewerkers zijn allemaal kleine factoren, die kunnen bijdragen aan een gedragen en succesvolle invoering.

Meer informatie

Training

Training

AO/IC is geen rocket science, maar wordt in het algemeen ook niet als een heel toegankelijk onderwerp beschouwd. Aan de hand van trainingen, bijvoorbeeld in de vorm van workshops of assessment, maakt ACS AO/IC voor een bredere groep geïnteresseerden toegankelijk. Onze visie is dat kennis over de belangrijkste principes van het vak AO/IC de basis is voor het verhogen van de bewustwording bij de medewerkers ten aanzien van dit onderwerp. Een goed begrip van processen en procedures is noodzakelijk om medewerkers zich bewust te laten worden van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de doelen van de afdeling/organisatie te bereiken.

Meer informatie

Wat is AO/IC?

Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC), een hele mond vol, maar wat betekent het nu eigenlijk?

In de kern gaat AO/IC over het functioneren van uw processen. Oftewel, zorgen de processen ervoor dat de organisatiedoelen op een effectieve wijze worden gerealiseerd en dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen?

Meer weten?

Wat is onze visie?

Wij willen onze dienstverlening op het gebied van AO/IC op een toegankelijke en begrijpelijke manier in de markt zetten.

Ons doel is los te komen van de ‘techniek’ en het ‘jargon’. Maar ook het management en de medewerkers te enthousiasmeren om hun processen (want dat is eigenlijk de kern van AO/IC) op orde te brengen en te houden.

Meer weten?

Recente publicaties

15 oktober 2018 et Eeuwige Dilemma: Investeren in Innovatie of Eerst de Basis op Orde? | ACS AO/IC

Het Eeuwige Dilemma: Investeren in Innovatie of de Basis op Orde?

Er wordt veel gevraagd van organisaties tegenwoordig. Enerzijds wordt verlangd dat de basis op orde is, maar ...

Lees verder
25 september 2018

Gaan banken verdwijnen door Blockchain?

Het is alweer 10 jaar geleden alweer dat de Too big to fail Lehman Brothers failliet ging. De Lehman-bankiers die met ...

Lees verder
13 september 2018

ING…Daar gaan we weer?

We hebben er weer één, een schandaal van behoorlijke proporties. Uit recent onderzoek, uitgevoerd door politie en FIOD...

Lees verder

Meer informatie over AO/IC?

U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.